Política de Privacitat i Protecció de Dades

L’Ajuntament de Polinyà, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) i només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament segons aquest Reglament.

Mitjançant aquesta Política de Privacitat i Protecció de Dades, l’Ajuntament de Polinyà vol comunicar que la finalitat del tractament de les dades personals, de conformitat amb el «Registre d’activitats del tractament», regulat a l’article 30 del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, és:

  • Gestió dels equipaments i activitats esportives municipals adreçades a la ciutadania.
  • Gestió de totes les dades relacionades amb els abonats al complex esportiu.
  • Realitzar enquestes de satisfacció generals i específiques en relació a les activitats que es desenvolupen en el centre.

Responsable del Tractament

El responsable del tractament és:

  • Identitat: Ajuntament de Polinyà
  • CIF: P0816600A
  • Direcció postal: Plaça Vila 1, 08213 Polinyà
  • Telèfon: 937 130 264
  • Correu electrònic: calvocb@ajpolinya.cat

Delegat de Protecció de Dades

És la persona encarregada de vetllar perquè l’Ajuntament de Polinyà compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar adreçant un correu electrònic a protecciodades@ajpolinya.cat o un escrit adreçat a Delegat de Protecció de Dades, Plaça de la Vila 1, 08213 Polinyà.

Exercici de Drets

Les persones titulars de les dades tractades per l’Ajuntament de Polinyà tenen reconegut el dret en tot moment a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Ajuntament de Polinyà deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Polinyà presentant el formulari corresponent al correu electrònic calvobc@ajpolinya.cat, al correu postal a l’Ajuntament a la Plaça Vila 1, 08213 Polinyà, o mitjançant la seva seu electrònica.

Si considereu que no s’ha donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant una autoritat de control - Autoritat Catalana de Protecció de Dades - o exercitar accions judicials.

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d'usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L'única informació personal que una galeta pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.

Una galeta no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.