Avís legal

Ajuntament de Polinyà, amb domicili en Polinyà, Plaça de la Vila, número 1, i amb C.I.F. P0816600A, inscrita al Registre d'ens locals de la Generalitat de Catalunya, es el titular del portal accessible a l’adreça URL https://piscinaestiupolinya.poliwincloud.com. El telèfon de contacte de l’Ajuntament de Polinyà és el 93 713 02 48 i l’adreça electrònica de contacte és polinya@ajpolinya.cat

L’accés al portal i a la informació relativa a qualsevol dels productes o serveis continguts al mateix, confereixen la condició d’usuari i comporta l’acceptació de les condicions previstes al present Avís Legal.

Validesa de la informació

La informació i les condicions contingudes en aquesta pàgina son les vigents des de la data de la seva darrera actualització. L’Ajuntament de Polinyà es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, i en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des de d’aquella data. L’Ajuntament es reserva el dret a introduir modificacions u ometre parcial o totalment els actuals continguts d’aquest portal quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

Dades de caràcter personal

L’Ajuntament de Polinyà compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb les compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. L’Ajuntament ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’Ajuntament de Polinyà disposa d’una Política de Privacitat y Protecció de Dades on es descriu la finalitat del tractament de les dades personals i el seu responsable.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest portal, les pàgines que compren i la informació o elements continguts a les mateixes estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels que l’Ajuntament o les empreses que presten serveis son titulars o disposen de legítima llicència.

L’Ajuntament no ofereix garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines del portal quan la titularitat dels mateixos no correspongui a l’Ajuntament de Polinyà ni a les empreses que hi presten servei.

Responsabilitats

L’Ajuntament de Polinyà no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització o utilitat dels elements d’informació continguts a les pàgines d’aquest portal, que poden veure’s interromputs per factors aliens al seu control.